Frakta till sjöss

Det hör inte alls till ovanligheterna att det fraktas på sjön med hjälp av olika typer av fartyg. Dessa går från ena frihamnen till nästa frihamn då de levererar gods och produkter av alla möjliga de slag; allt från bränsle och containers, till frukt och post från världen alla hörn.

Mestadelen av det som fraktas till sjöss är i containers på speciella containerfartyg, eftersom det är mycket praktiskt sätt att transporterar varor på. Då det är lätt att hantera containers vid omlastning, men också för leverans till dörr till dörr.

Sjöfrakt

Sjöfrakten kan delas upp i två olika former och varianter, så som:

  • Full Container Load – som innebär att containers är helt och hållet fulla med gods och varor. Som dessutom betyder att risken för transportskador minimeras och har lägre hamnavgifter. Samtidigt som det kostnaderna bli lägre.
  • Les than Container Load – som innebär att det är mindre gods som ska transporteras, allt från ett fåtal lådor till 15 kubikmeter stort gods. Men oftast samarbetar företag genom att dela en eller flera containers för att det ska bli så kostnadseffektivt som möjligt.

Av- och pålastning

Av- och pålastning sker på två olika sätt på ett fartyg. Dels via så kallat ”Ro-Ro” som betyder helt enkelt ”Roll off och Roll On” och då används det truckar eller vagnar. Annars används ”Lift on – Lift in” som sköts av stora kranar.

Fördelar

Att frakta sjövägen har vissa fördelar, så som:

  • Att hela lastbilar, tågvagnar, containers och stora laster kan transporteras med fartyg på en och samma gång.
  • Godset transporteras på ett säkert sätt och oftast kommer fram i tid.
  • Perfekt för transporter för långa sträckor, stora volymer, tunga laster och från land till land.

Nackdelar

Naturligtvis att frakta varor vattenvägen har sina nackdelar så som att det tar allt från flera dagar och upp till ett visst antal månader. Dessutom påverkas miljön på ett negativt sätt, då fartygen använder sig av fossila bränsle.