Frakta med lasbil

Ett av de vanligaste sätten som gods fraktas på är via lastbilar. De kör på vägarna i vårt avlånga land, men också över hela världen och kan frakta gods och produkter så som kläder, tidningar och matvaror, bara för att nämna några av de får produkter som lastbilar fraktar.

Lastbilsfraktning

Att använda sig av lastbilar för att frakta med är inte bara behändigt och smidigt, utan också väldigt kostnadseffektivt. Lastbilstransport delas upp i två olika kategorier, åkeri- och firmabilstrafik. En firmabil kör bara för ett enda företag och används för kortare sträckor, jämfört med åkerier. Inom åkerier används det lastbilar från större åkerier som äger alla lastbilarna eller åkerier som har valt att samarbeta, för att se till att kunna tillfredsställa kunders önskemål på allra bästa sätt. Detta innebär att kunden kan få sitt beställda gods ända fram till sin dörr, tack vare det stora nätverk av lastbilar som finns i vårt land, Europa och övriga världen.

Fördelar

När en lastbil används för frakt finns det ett antal fördelar med att använda detta transportsätt. Några av fördelarna är:

  • Att lastbilar passar för kortare avstånd och upp till 50 mil, vilket är billigare, framför allt för leveranser inom stadsmiljö.
  • Godset kommer från dörr till dörr.
  • Att transportera varor som kräver kyla eller värme, då godset finns i en kontrollerad miljö.
  • Lastbilsfrakt kan i princip användas till vilket god som helst, både stort som smått.

Detta är mycket smidigt och enkelt, samt gör att kostnaderna kan hållas nere på ett lättare sätt då det går att påverka transporterna på ett eller annat sätt.

Nackdelar

Klart att det finns nackdelar med att använda sig av lastbilar för frakt, speciellt om det bara är en liten mängd varor, vilket medför att det går åt lika mycket bränsle som om lastutrymmet skulle vara helt utfyllt. Detta är inte särskilt kostnadseffektivt!