DHL världen över

DHL är en av de fraktfirmorna som inte bara finns i Sverige, men också i drygt 200 länder och territorier runt om i världens hörn. Vilket gör DHL till ett av världens mesta internationella transportfirma. De har över 350 000 personer anställda i företag och har en mångfald av lösningar av logistik. DHL har som mål att kunna fokusera, ha ett stort nätverk och växa sig större utan att det blir på andras bekostnad.

Fraktmetoder

Fraktfirman DHL har ett flertal olika sätt att transportera och leverera gods och varor på och dessa är stort som smått.

  • Flygfrakt, som innefattar att gods blir transporterat via luftvägarna världen över. Frakterna med flyg delas upp olika kategorier: Priority som är för brådskande frakt, Connect som är ekonomiskt och snabb, Economy som är ekonomisk, Thermonet som har temperaturkontrollerad frakt, för att nämna några typer.
  • Sjöfrakt, som transporterar frakten till havs på olika sätt, som bland annat: Direct som är skeppning för containers, Connect som är lösgods, Charting då det går att charta ett fartyg. Dessa var bara ett axplock av urvalet för frakt på sjön.
  • Väg- och järnvägsfrakt, då god fraktas via lastbilar och tåg, på alla väg- och järnvägsnät över hela världen. Då kan gods fraktas på olika vis, så som exempelvis: Highvalue som är gods som är värdefullt, Cold Chain som fraktar gods som måste ha en viss temperatur, Euroline som är partier av gods eller hela laster av olika former.

Gröna transporter

DHL erbjuder sina kunder möjligheten att få en grön logistiklösning. Detta innebär att alla transporterna som finns i logistikkedjan är så miljövänliga som möjligt. För fraktfirman har insett att klimatförändringarna i världen påverkas genom utsläpp av koldioxid. Genom att satsa på att de olika transportmetoderna får en lägre bränsleåtgång och bli miljövänligare. Att se till att nätverket och transportkedjan blir så optimal som möjligt. Allt för att minimera godshanteringens miljöpåverkan.