Andra sätt att frakta på

Det finns några ytterligare sätt att frakta på och det är via tåg och med flyg. Vilket kan vara smidigt och enkelt speciellt om det finns ont arbetskraft eller om det inte finns vägar och hamnar som underlättar för att hämta och lämna gods.

Tågtransport

För att transportera med tåg behövs det ett eller fler lok som har ett flertalet godsvagnar från en destination till en annan. Detta sätt att transportera är bra en del av en logistikkedja som är större, då kedjan kan kompletteras med lastbilar och fartyg. Det går i princip att frakta vilket gods som helst, som exempelvis foder eller annat nödvändigt som konsumenterna behöver.

Fördelarna med att använda sig av godståg är det är miljövänligt och mycket kostnadseffektivt. Men nackdelen är att tågtransporter bara kan ske där det finns järnväg. Samtidigt som det är väldigt begränsat när det gäller framkörningen och kräver en kompletterande transportmetod.

Flygtransport

Flygtransporter behövs när det handlar om gods som ska längre sträcker och behöver komma fram relativt snabbt. Detta gör att frakt med hjälp av flygplan inte är utbytbar. Dessutom används oftast flygtransporter när det är något som är dyrbart och ömtåligt som behöver fraktas från A till B.

Fördelarna med att använda sig av flygplan för transporter är att det går att göra det på långa sträckor, samtidigt som det är smidigt och framför allt snabbt. Detta gör att det går att få färska varor som konsumenterna kan ta del av, som exempelvis exotiska frukter och grönsaker från hela världen, från den ena dagen till den andra.

Nackdelen med flygfrakt är att miljön påverkas på ett mycket negativt sätt, då flygplanen släpper ut stora mängder av bränsle, samt kräver mycket bränsle för att kunna flyga. Dessutom är det ganska dyrt alternativ att transportera gods på. Vilket påverkar konsumenterna i slutändan!